Vi har under hela hösten fört samtal med SISU
Idrottsutbildarna i Nerike angående vårt projekt med dykparken och vi har nu
gått ihop i ett samarbete där Dykpark Vättern kommer att bedrivas som en
lärogrupp.

Allt vi gör dokumenteras noga och vi lägger sedan ut det här
på vår blogg och andra kanaler så att andra kan lära sig av det vi gör. SISU
Idrottsutbildarna arbetar med att utveckla idrotten och för dem är detta en bra
möjlighet att hjälpa till och vidareutveckla marinarkeologin och dyksporten.

Genom detta samarbete får vi ett ekonomiskt bidrag för de
timmar vi lägger ner i projektet och fram tills idag så har vi fått ihop en
summa som vi har val att lägga oavkortat till nya ankringar av vrak i Vättern.
Pengarna vi har fått kommer att räcka till 3 bojningar och vart de kommer att
hamna är inte helt klart ännu. Vi har
under samtal med instruktörer mm i närområdet fått önskemål om att sätta en
lina vid Stora Lund så att man kan träna upp och nedstigningar efter en lina
även om båtdyk blåser inne.

Vi kommer fram över att överväga alla möjligheter och så
kommer vi att återkomma angående detta så fort vi vet mera.