Vi har under en längre tid arbetat med att få klart ett
tillstånd för att få bygga bänkar för dykarna vid Stora Lund. Eftersom det är
ett naturreservat har vi varit tvungna att gå via Länsstyrelsen för att få
detta tillstånd.

Nu är det äntligen klart! Vi har fått godkänt och kommer
någon gång i sommar att bygga bänkar ner vid vattnet i anslutning till bryggan.

Detta är något som kommer att gynna alla som vistas på
platsen. När dykarna är där idag så är det precis så att turisterna som vill gå
ut på bryggan kommer förbi. Flaskor, fenor och andra grejer ligger ofta över
hela bryggan och gör att det blir svår att ta sig fram.

Vi vill i samband med detta även presentera en ny sponsor
som går in och stödjer oss med materialet för att bygga denna bänk!

Ett stort tack till XL Bygg i Vadstena för att ni ställer upp
och hjälper oss med material.
Bänkarna kommer att byggas i lärk, och det är ett krav från Länsstyrelsen
eftersom de inte får använda tryckimpregnerat virke i naturreservatet.

XL Bygg har tagit hem allt material vi behöver i lärk så att vi kan
bygga bänken i sommar!

Återigen stort tack till Henric Edvardsson och hans kollegor på XL Bygg i Vadstena